Silk Screen Printing

เครื่องพิมพ์ระบบซิลค์สกรีน (Silk Screen Printing) โรงพิมพ์เรารับพิมพ์ระบบ ซิลค์สกรีน งานซิลค์สกรีนเหมาะกับงานสีตาย(ไม่ไล่โทนสี)จะคมชัดสวยงาม สามารถใช้กับงานภาพนอกได้ดีเช่น ตากแดด ตากฝน หรือติดรถยนต์ ข้อดีของงาน ซิลค์สกรีน สีมีความคงทนสูงกว่า ระบบพิมพ์ออฟเซ็ท สามารถพิมพ์งานได้ตั้งแต่ 1 สี 4 สี และสีพิเศษ ไม่จำกัดจำนวนสี และงานสอดสีเม็ดสีใหญ่เบอร์90 ขนาดใบ พิมพ์ใบพิมพ์ประมาณ 21 x 35 cm. , 26.5 x 35 cm. , 35 x 35 cm. , 35 x 53 cm. เหมาะสำหรับงานพิมพ์จำนวน 500 ใบพิมพ์ขึ้นไป สามารถไดคัทงานได้ตามแบบ วัสดุที่สามารถพิมพ์ กระดาษ สติกเกอร์กระดาษ สติกเกอร์พีวีซี สติกเกอร์พีพี สติกเกอร์ฟรอยด์ต่างๆ สติกเกอร์อื่นๆ วัสดุพลาสติกหนา 0.1-0.5 มิล.