Offset Printing Heidelberg

เครื่องพิมพ์ออฟเซ็ท (Offset Printing Heidelberg)
โรงพิมพ์เราใช้เครื่องพิมพ์ ออฟเซ็ทของไฮเดลเบิร์ก พิมพ์งานให้กับลูกค้า เพราะเครื่องพิมพ์ ไฮเดลเบิร์กจะพิมพ์ งานออกมาได้คุณภาพสูง สีเนียนสม่ำเสมอกัน และเม็ดสีสวยงามคมชัดทุกรายละเอียด เหมาะสำหรับงาน 4 สี หรืองาน 5 สี เพราะจะคุมสีงานสม่ำเสมอทั่วทั้งแผ่น เหมาะสำหรับงานยอด 1,000 ใบพิมพ์ขึ้นไป (น้อยกว่านี้ก็สามารถทำได้ครับ) โรงพิมพ์เรามีทั้งเครื่องพิมพ์ ตัด 4 ขนาดใบพิมพ์ 25 x 18 นิ้ว และเครื่องพิมพ์ตัด 2 ขนาดใบพิมพ์ใหญ่ 25 x 36 นิ้ว เครื่องพิมพ์ออฟเซ็ท เหมาะ สำหรับการพิมพ์วัสดุ กระดาษ และ สติกเกอร์กระดาษ