เกี่ยวกับเรา

package-dd รับผลิตกล่องถูก
เครื่องพิมพ์ออฟเซ็ท (Offset Printing Heidelberg)
โรงพิมพ์เราใช้เครื่องพิมพ์ ออฟเซ็ทของไฮเดลเบิร์ก พิมพ์งานให้กับลูกค้า เพราะเครื่องพิมพ์ ไฮเดลเบิร์กจะพิมพ์ งานออกมาได้คุณภาพสูง สีเนียนสม่ำเสมอกัน และเม็ดสีสวยงามคมชัดทุกรายละเอียด เหมาะสำหรับงาน 4 สี หรืองาน 5 สี เพราะจะคุมสีงานสม่ำเสมอทั่วทั้งแผ่น เหมาะสำหรับงานยอด 1,000 ใบพิมพ์ขึ้นไป (น้อยกว่านี้ก็สามารถทำได้ครับ) โรงพิมพ์เรามีทั้งเครื่องพิมพ์ ตัด 4 ขนาดใบพิมพ์ 25 x 18 นิ้ว และเครื่องพิมพ์ตัด 2 ขนาดใบพิมพ์ใหญ่ 25 x 36 นิ้ว เครื่องพิมพ์ออฟเซ็ท เหมาะ สำหรับการพิมพ์
วัสดุ กระดาษ และ สติกเกอร์กระดาษ
package-dd รับผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์
เครื่องพิมพ์ออฟเซ็ทยูวี (Offset UV Print Heidelberg)
เป็นเครื่องพิมพ์ ไฮเดลเบิร์ก ที่ใช้สำหรับพิมพ์ วัสดุ สติกเกอร์พีวีซี (PVC Sticker) สติกเกอร์ฟรอยด์ (Foli Sticker) สติกเกอร์พีพี(PP Sticker) กระดาษฟรอยด์เงินเงา (Foli Paper) แผ่นพีวีซีพลาสติก ขาวนม, แผ่นพีวีซีพลาสติกใส (PVC Plastic White/Clear 0.25-0.50 mm.) เป็นเครื่องพิมพ์ที่คุณภาพสูง เหมาะสำหรับงาน 4 สี หรือ 5 สี เพราะจะคุมสีงานได้ สม่ำเสมอสวยงาม เหมาะสำหรับงานพิมพ์จำนวน 1,000 ใบพิมพ์ขึ้นไป (น้อยกว่านี้ก็ สามารถพิมพ์ได้ครับ)
package-dd รับผลิตกล่องสบู่
เครื่องพิมพ์ออฟเซ็ท 1 สี(Offset Printting 1 Color Heidelberg)
เครื่องพิมพ์ สำหรับพิมพ์งาน 1 สี – 4 สี แต่เหมาะสำหรับพิมพ์งาน 1-2 สีเท่านั้น หรืองาน สีพิเศษ เพราะจะสามาพิมพ์งานจำนวนสีน้อย ๆ ได้ถูกกว่า เครื่อง 4 สี แต่ไม่นิยมพิมพ์งาน 4 สีเพราะว่า สีจะคุมได้
ประมาณ 90% ซึ่งปกติงานพิมพ์ 4 สี จะต้องคุมให้ได้ 95% เหมาะสำหรับงานพิมพ์ จำนวน สีน้อยๆ จำนวนใบพิมพ์ 500 ใบพิมพ์ขึ้นไป ขนาดใบพิมพ์ตัด 4 ขนาด 25 x 18 นิ้ว และเครื่องตัด 2 ขนาด 25 x 36 นิ้ว สามารถพิมพ์ได้ทั้งกระดาษ และ สติกเกอร์กระดาษ
package-dd รับผลิตกล่องคอลลาเจน
เครื่องพิมพ์ดิจิตอลออฟเซ็ท 4 สี (Digital Offset Printing)
เป็นเครื่องพิมพ์สำหรับ พิมพ์งานจำนวนน้อย ประมาณ 20-100 ใบพิมพ์ เช่นงานนามบัตร สติกเกอร์กระดาษ จำนวนน้อยงานกระดาษจำนวนน้อย แผ่นพับ ใบปลิว สามารถพิมพ์งานได้ 4 สี คมชัดสวยงาม เทียบเท่าเครื่องออฟเซ็ทในการพิมพ์จำนวนน้อย ถ้ามาพิมพ์เครื่อง ดิจิตอลจะถูกว่าเครื่องออฟเซ็ท เพราะไม่ต้อง
มีเพลทแม่พิมพ์ ก็สามารถสั่งพริ้น จากคอมพิวเตอร์โดยตรงได้เลยขนาดใบพิมพ์ 13 x 19 นิ้ว สามารถพิมพ์กระดาษได้ หนา 130 – 250 แกรม เหมาะสำหรับงาน ไดคัทแบบสี่เหลี่ยม
package-dd รับผลิตกล่องครีม โลโก้สินค้า
เครื่องพิมพ์ระบบซิลค์สกรีน (Silk Screen Printing) โรงพิมพ์เรารับพิมพ์ระบบ ซิลค์สกรีน งานซิลค์สกรีนเหมาะกับงานสีตาย(ไม่ไล่โทนสี)จะคมชัดสวยงาม สามารถใช้กับงานภาพนอกได้ดีเช่น ตากแดด ตากฝน หรือติดรถยนต์ ข้อดีของงาน ซิลค์สกรีน สีมีความคงทนสูงกว่า ระบบพิมพ์ออฟเซ็ท สามารถพิมพ์งานได้ตั้งแต่ 1 สี 4 สี และสีพิเศษ ไม่จำกัดจำนวนสี และงานสอดสีเม็ดสีใหญ่เบอร์90 ขนาดใบ พิมพ์ใบพิมพ์ประมาณ 21 x 35 cm. , 26.5 x 35 cm. , 35 x 35 cm. , 35 x 53 cm. เหมาะสำหรับงานพิมพ์จำนวน 500 ใบพิมพ์ขึ้นไป สามารถไดคัทงานได้ตามแบบ วัสดุที่สามารถพิมพ์ กระดาษ สติกเกอร์กระดาษ สติกเกอร์พีวีซี สติกเกอร์พีพี สติกเกอร์ฟรอยด์ต่างๆ สติกเกอร์อื่นๆ วัสดุพลาสติกหนา 0.1-0.5 มิล.