สานฝัน ปันให้น้อง 1

สานฝัน ปันให้น้อง ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนบ้านท่าจาม

สานฝัน ปันให้น้องบริษัท แพคเกจ-ดีดี 2015 จำกัด. มีกิจกรรมเพื่อสังคม โดยเฉพาะการบริจาคสิ่งของ สนับสนุนการกีฬา โดยในวันที่ 8 ธค.2559 จัดกิจกรรม สานฝัน ปันให้น้อง ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนบ้านท่าจาม ต.หนองเสือช้าง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี  และคณะพนักงาน ร่วมกันบริจาคสิ่งของและอาหาร และช่วยกันซ่อมแซมไฟฟ้าในห้องเรียน ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าจาม

ที่ผ่านมาบริษัทฯ อยากให้ทุกคนมาร่วมสร้างสังคมให้น่าอยู่ขึ้น โดยดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ และมุ่งมั่นสนับสนุนการพัฒนาและร่วมกันสร้างสังคมของเราให้น่าอยู่ โดยจัดกิจกรรมให้ทุนการศึกษา และบริจาคสื่อการเรียนรู้ อุปกรณ์การเรียน และกีฬา อาหารกลางวัน ให้แก่เยาวชน เพื่อให้อนาคตของประเทศได้มีกำลังและเรียนรู้ เพิ่มความสามารถ ได้แสดงออกอย่างเหมาะสม ครั้งต่อไปหากอยากมีส่วนร่วมสานฝัน ไปกับเราติดต่อได้ที่ประกาศเฟสบุ๊กของบริษัท