สานฝัน ปันให้น้อง 4

สานฝัน ปันให้น้อง ครั้งที่ 4

สานฝัน ปันให้น้อง 49 พค. 2561 กิจกรรม สานฝัน ปันให้น้อง ครั้งที่ 4
ณ สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้า บ้านลอเรนโซ่ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
บ. แพคเกจ-ดีดี 2015 จก. และคณะพนักงาน จัด กิจกรรมเพื่อสังคม ร่วมกันบริจาคสิ่งของและอาหาร ให้แก่น้องๆ ผู้ที่ติดเชื้อ HIV ณ สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้า บ้านลอเรนโซ่

ที่นี่น้องเป็นเด็กกำพร้าที่ติดเชื้อ HIV ส่วนใหญ่น้องจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง เพราะมีการรับยาต้านไวรัส มีบางคนที่มีอาการอื่น ๆ ร่วมด้วย เด็กที่อยู่ในการอุปการะจะได้รับการเลี้ยงดูและให้การศึกษาเหมือนกันคนทั่วไป แต่จะมีการดูและเป็นพิเศษในเรื่องสุขภาพอนามัย ในกรณีที่เจ็บป่วย สนใจร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม สานฝัน ปันให้น้อง 4 ครั้งต่อไปกับเรา ติดตามประกาศประชาสัมพันธ์ได้ที่ FACEBOOK PACKAGE-DD