สานฝัน ปันให้น้อง 3

สานฝัน ปันให้น้อง ครั้งที่ 3

สานฝัน ปันให้น้อง ครั้งที่ 3ร่วมบริจาคทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท และเลี้ยงไอศครีมให้แก่นักเรียน ตามโครงการ กิจกรรมเพื่อสังคม สานฝัน ปันให้น้อง 3 โรงเรียนธรรมวาที จ.ชลบุรี

Package-DD ชลบุรี จัดกิจกรรมต่อเนื่อง สานฝัน ปันให้น้อง ครั้งที่ 3 เพราะตระหนักดีว่าสังคมจะน่าอยู่ถ้าเราช่วยกัน เราดำเนินธุรกิจโดยเห็นถึงความสำคัญ และความรับผิดชอบต่อสังคมตลอดมา ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคม อย่างต่อเนื่อง ทั้งผู้บริหาร พนักงาน บุคลากรในบริษัท ได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือและบริจาคเงินเป็นทุนการศึกษาและเลี้ยงไอศครีมให้แก่นักเรียน โรงเรียนธรรมวาที จ.ชลบุรี ครั้งต่อไปสนใจร่วมกิจกรรมกับเราติดต่อข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่บริษัท