สานฝัน ปันให้น้อง 2

สานฝัน ปันให้น้อง ครั้งที่ 2

สานฝัน ปันให้น้อง ครั้งที่ 2-2612 พค.2560 กิจกรรม สานฝัน ปันให้น้อง ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติก จ.ชลบุรี
บ. แพคเกจ-ดีดี 2015 จก. และคณะพนักงาน ร่วมกันบริจาคสิ่งของและอาหาร ให้แก่น้อง ๆ ออทิสติก

Package-DD ชลบุรี ได้ตระหนักถึงความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมตลอดมา โดยนอกเหนือจากการกำกับดูแล ดำเนินกิจการด้วยความซื่อสัตย์ บริษัทยังได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคม โดยผ่าน กิจกรรมเพื่อสังคม ให้พนักงาน บุคลากรในบริษัท ได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมต่อไป โดยจัดโครงการ กิจกรรม สานฝัน ปันให้น้อง ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติก จ.ชลบุรี ครั้งต่อไปสนใจร่วมกิจกรรมกับเราติดต่อข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่บริษัท