บริจาคเงินร่วมสร้างศาลาการเปรียญ

บริจาคเงินทำบุญทอดกฐิน สร้างศาลาการเปรียญ และออกบู๊ธแจกน้ำ

สร้างศาลาการเปรียญ15 ตค.2560 ร่วมบริจาคเงินทำบุญทอดกฐินและผ้าป่าสามัคคี เพื่อ สร้างศาลาการเปรียญ
และออกบู๊ธแจกน้ำ ขนม ณ วัดอ่างเวียน ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

ในปัจจุบันมีองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ที่มีรูปแบบและดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอยู่เป็นจำนวนมาก ความมุ่งหวังที่ต้องการจะแสดงพลัง เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนที่ดีในสังคมก็มีอยู่เป็นจำนวนมาก  แพคเกจดีดี 2015 โรงพิมพ์บรรจุภัณฑ์ ชลบุรี พร้อมพนักงาน ได้ร่วมสบทบทุน ทำบุญทอดกฐินและผ้าป่าสามัคคี เพื่อ สร้างศาลาการเปรียญ  หากท่านใดเห็นว่าเป็นประโยชน์และอยากร่วมบุญกับเรา ในกิจกรรมเพื่อสังคมโครงการต่อไป ติดตามรายละเอียดได้ที่ facebook ของบริษัท