สนับสนุนกีฬาต่อต้านยาเสพติด

สนับสนุนกีฬา ต้านยาเสพติด จันทบุรี 2560บ. แพคเกจ-ดีดี 2015 จก. เห็นความสำคัญในการเล่นกีฬาต่อต้านยาเสพติด ร่วมสนับสนุนการแข่งขันฟุตบอลชาย จ.จันทุบรี เป็นการ สนับสนุนกีฬา เมื่อวันที่ 4 พ.ค.2560

ในปัจจุบันสถานการณ์ปัญหาสังคมของการแพร่ระบาดยาเสพติด เกิดปัญหาลุกลามที่กระทบและส่งผลต่อสังคมอย่างมาก ในกลุ่มเยาวชน นักเรียน นักศึกษา แม้กระทั่งกลุ่มวัยทำงานที่จะเป็นกำลังของชาติ บริษัทแพคเกจดีดี 2015 จำกัด สนับสนุนกีฬา มีเป้าหมายสำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสติด โดยมีนโยบายสนับสนุนและมุ่งมั่นป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยส่งเสริมให้ทุกคนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ด้านร่างกายและจิตใจ แทนที่จะหันไปพึ่งพายาเสพติด มุ่งเน้นการเล่นกีฬา เพื่อลด ละ เลิกยาเสพติด