สนับสนุนการแข่งขัน ฟุตบอล หนองบัวจันท์ Soccer Cup ครั้งที่ 1

บริษัท แพคเกจ-ดีดี 2015 จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการออกกำลัง เพื่อเสริมสร้าง และ สนับสนุนการแข่งขัน ให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเพื่อสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง

สนับสนุนการแข่งขัน

บริษัทฯ จึงได้ร่วมสนับสนุนการแข่งขันฟุตบอลเป็นประจำทุกปี  ในการแข่งขันฟุตบอล “หนองบัวจันท์ soccer Cup ครั้งที่ 1 ” ฟุตบอล 6 คน ชิงเงินรางวัลและถ้วยรางวัลมากมาย

ณ สนามฟุตบอลโถรัตน์ ต.หนองบัว อ.เมือง จันทบุรี แข่งขันวันที่ 26-28 สิงหาคม กับ 2-4 กันยายน 2565

ติดตามกิจกรรมเพื่อสังคมของเราได้ที่ Facebook Package-DD

ความสัมพันธ์ทางสังคม ซึ่งขึ้นอยู่กับการเข้าถึงเครือข่ายสังคม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม และให้การเข้าถึงการสนับสนุนทางสังคม ปัจจัยทางสังคมเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าส่งผลดีต่อผลลัพธ์ด้านสุขภาพ

กิจกรรมทางสังคม เป็นกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของคนในสังคม ที่สามารถใช้ได้กับคนทุกเพศทุกวัย ด้วยความคิดสร้างสรรค์บางอย่าง สิ่งเหล่านี้สามารถเข้ากับงบประมาณหรือกำหนดการได้ เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้น ไม่ว่าจะเป็นผู้จัด เจ้าหน้าที่ ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ผู้ขายสินค้า ของกินของใช้ ในช่วงที่มีกิจกรรม ทำให้สามารถขับเคลื่อนความร่วมมือ และประสานประโยชน์ของผู้คนในหลากหลายอาชีพ