บริจาคโลงศพ เป็นประจำทุกเดือน

ในช่วงสถานการณ์วิกฤตโควิด 19 ที่แพร่ระบาดรุนแรง ทำให้มียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจำนวนมาก มีผู้ติดเชื้อแล้วมากกว่า 1 ล้านคน บริจาคโลงศพ ให้กับโรงพยาบาล และโรงพยาบาลสนามหลาย ๆ แห่งกำลังขาดแคลนอุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์ และสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ

ซึ่งหลาย ๆ ครอบครัวที่มีฐานะยากจน ไม่สามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างทันท่วงที ทำให้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักเป็นจำนวนมาก ญาติของผู้เสียชีวิตเกิดความลำบาก เดือดร้อน จากภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย มีภาระเพิ่มขึ้น ทั้งค่าโลงศพ ค่าเคลื่อนย้ายศพ ค่าฌาปนกิจศพ และที่สำคัญไปกว่านั้นวัดหรือมูลนิธิต่างๆ ก็ยังคงขาดแคลนโลงศพ สำหรับผู้ป่วยที่ยากจน เพื่อทำพิธีฌาปนกิจในบั้นปลายสุดท้ายของชีวิต

การทำบุญบริจาคโลงศพ จึงมีอานิสงส์แรง ช่วยสะเดาะเคราะห์ แก้กรรม เทวดา และวิญญาณของผู้เสียชีวิต รวมถึงญาติผู้เสียชีวิตร่วมอนุโมทนาบุญเหลือประมาณ

บริษัท แพคเกจ-ดีดี2015 จำกัด และกลุ่มเพื่อนพี่น้องและผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ จึงได้เล็งเห็นปัญหานี้ จึงร่วมกันบริจาคโลงศพเป็นประจำทุกเดือน เพื่อช่วยเหลือมูลนิธิหรือวัดที่ขาดแคลน

บริษัทฯ ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆ หน่วยงานก้าวข้ามผ่านวิกฤตนี้ไปได้โดยเร็ว และขอพี่น้องคนไทยของเรามีแรงสู้ต่อกับโรคระบาดในครั้งนี้ไปให้ได้

ขอบพระคุณ ร้านสุริยา 9 หีบศพชลบุรี ช่วยจัดหาและประสานงานให้ในทุกครั้ง

ติดตามกิจกรรมเพื่อสังคมของเราได้ที่ Facebook Package-DD