บริจาคเงินสมทบทุน

บริจาคเงินสมทบทุนเมื่อวันที่ 7 พค.2560 ร่วม บริจาคเงินสมทบทุน และร่วมคอนเสิร์ตการกุศล เพื่อศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติก จ.ชลบุรี ณ ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา จ.ชลบุรี

บริษัท แพคเกจดีดี 2015 จำกัด ร่วม บริจาคเงินสมทบทุน ในการจัดคอนเสิร์ตการกุศล เพื่อใช้เป็นสถานที่เรียนรู้ของ และพัฒนาทักษะด้านต่างๆของบุคคลออทิสติก ดาวสินโดม และกลุ่มแอลดี มูลนิธิออทิสติกไทย เปิดศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติก ในพื้นที่ 8 จังหวัด หนึ่งในนั้นอยู่ที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี