กิจกรรมเพื่อสังคม

ที่ผ่านมาบริษัทฯ อยากให้ทุกคนมาร่วมสร้างสังคมให้น่าอยู่ขึ้น และดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ มุ่งมั่นสนับสนุนการพัฒนาและร่วมกันสร้างสังคมของเราให้น่าอยู่ โดยจัด กิจกรรมเพื่อสังคม ให้ทุนการศึกษา และบริจาคสื่อการเรียนรู้ อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์การกีฬา และอาหารกลางวัน ให้แก่เยาวชน

เพื่อให้อนาคตของประเทศได้มีกำลังและเรียนรู้ เพิ่มความสามารถ และเป็นกำลังของชาติต่อไป โดย Package-DD มีกิจกรรมดังต่อไปนี้

ช่วยภัยน้ำท่วม กิจกรรมเพื่อสังคม
จากสถานการณ์น้ำท่วม
นินจาคัพ ครั้งที่ 2
บริษัท แพคเกจ-ดีดี 2
นินจาฟุตบอลคอก 2019
บริษัท แพคเกจ-ดีดี 2
Package-dd ร่วม สนับสนุน ทีมจันทบุรี FC
แพคเกจ-ดีดี ร่วม กิจ
สานฝัน ปันให้น้อง 5 กิจกรรมเพื่อสังคม
สานฝัน ปันให้น้อง 5
นินจา ดวลจุดโทษ 1
บริษัท แพคเกจ-ดีดี 2
นินจาคัพ ครั้งที่ 1
บริษัท แพคเกจ-ดีดี 2
แจกข้าวสาร 100 ถุง กิจกรรมเพื่อสังคม
แจกข้าวสาร 100 ถุง เ
กิจกรรมเพื่อสังคม สานฝัน ปันให้น้อง 4-x
กิจกรรมเพื่อสังคม สา
กิจกรรมเพื่อสังคม สานฝัน ปันให้น้อง ครั้งที่ 3 10000 บาท
สานฝัน ปันให้น้อง คร
กิจกรรมเพื่อสังคม สร้างศาลาการเปรียญ
บริจาคเงินทำบุญทอดกฐ
สานฝัน ปันให้น้อง 2 กิจกรรม
สานฝัน ปันให้น้อง คร
บริจาคเงินสมทบทุนส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติก
เมื่อวันที่ 7 พค.256
กีฬาต่อต้านยาเสพติด
บ. แพคเกจ-ดีดี 2015
สานฝัน ปันให้น้อง
สานฝัน ปันให้น้อง คร

แพจเกจดีดี 2015 จำกัด มุ่งมั่นพัฒนาวิถีชีวิตของเยาวชนและชุมชนด้วยความจริงใจ รู้คุณค่า ควบคู่ไปกับการเจริญเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ด้วยการสร้างรอยยิ้มสู่ชุมชนผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมที่สร้างสรรค์ สู่ความยั่งยืนต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และมนุษย์

กิจกรรมเพื่อสังคม

Package-DD จะหาเวลาว่างในช่วงที่เหมาะสม พาพนักงานออกจากบริษัทกันแต่เช้า เพื่อพาทุกคนไปร่วมกิจกรรมทำบุญบ้าง จัดโครงการสำหรับเด็กและผู้ด้อยโอกาสตามมูลนิธิต่าง ๆ เพราะตะหนักดีว่า การอยู่ร่วมกันในสังคม จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีน้ำใจที่ดีต่อกัน จึงจะอยู่กันได้อย่างสันติสุข

ความมีน้ำใจเป็นเรื่องที่ทุกคนทำได้ เสียสละกำลังทรัพย์ กำลังกาย และเวลาให้แก่ผู้เดือดร้อนที่ต้องการพึ่งพาอาศัยเรา โดยเป็นการกระทำที่ไม่หวังผลตอบแทน แพคเกจดีดีเชื่อว่า หากคนในองค์กร ในบริษัทได้เห็นสถานที่จริง สถานการณ์จริง

จะนำพาให้ทุกคนมีจิตใจที่อยากช่วยเหลือ มีน้ำใจเเละความสามัคคีกันเพื่อสร้างสรรให้สังคมดีขึ้น เปรียบได้กับการทำงานจะให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีก็เพราะทุกคนในองค์กร ในบริษัทมีความสามัคคีมีน้ำใจก็เหมือนกับว่าเราสามารถทำงานให้สำเร็จลุล่วงกับหมู่คณะไปได้ด้วยดี