กิจกรรมเพื่อสังคม

ที่ผ่านมาบริษัทฯ อยากให้ทุกคนมาร่วมสร้างสังคมให้น่าอยู่ขึ้น และดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ มุ่งมั่นสนับสนุนการพัฒนาและร่วมกันสร้างสังคมของเราให้น่าอยู่ โดยจัด กิจกรรมเพื่อสังคม ให้ทุนการศึกษา และบริจาคสื่อการเรียนรู้ อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์การกีฬา และอาหารกลางวัน ให้แก่เยาวชน

เพื่อให้อนาคตของประเทศได้มีกำลังและเรียนรู้ เพิ่มความสามารถ และเป็นกำลังของชาติต่อไป โดย Package-DD มีกิจกรรมดังต่อไปนี้

สนับสนุนการแข่งขัน ฟุตบอล หนองบัวจันท์ Soccer Cup ครั้งที่ 1

บริษัท แพคเกจ-ดีดี 2015 จำกัด ได้เล็งเห็...
สนับสนุนการแข่งขัน

การแข่งขันฟุตบอล 11 คน “เขาบายศรีคัพ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565 ”

บริษัท แพคเกจ-ดีดี 2015 จำกัด ได้ร่วมสนั...
การแข่งขันฟุตบอล 11 คน “เขาบายศรีคัพ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565 ”

บริจาคโลงศพ เป็นประจำทุกเดือน

ในช่วงสถานการณ์วิกฤตโควิด 19 ที่แพร่ระบา...
บริษัท แพคเกจ-ดีดี2015 จำกัด บริจาคโลงศพ เป็นประจำทุกเดือน

บริษัท แพคเกจ-ดีดี2015 ร่วมบริจาคสิ่งของ ช่วยภัยน้ำท่วม

จากสถานการณ์น้ำท่วม เราได้   ช่วยภัยน้ำท...
ช่วยภัยน้ำท่วม กิจกรรมเพื่อสังคม

นินจาคัพ ครั้งที่ 2

บริษัท แพคเกจ-ดีดี 2015 ร่วมสนับสนุน นิน...
นินจาคัพ ครั้งที่ 2

นินจาฟุตบอลคอก 2019

บริษัท แพคเกจ-ดีดี 2015 จำกัด ร่วมสนับสน...
นินจาฟุตบอลคอก 2019

สปอนเซอร์สนับสนุน ทีมจันทบุรี FC

แพคเกจ-ดีดี ร่วม กิจกรรมเพื่อสังคม เป็นส...
Package-dd ร่วม สนับสนุน ทีมจันทบุรี FC

กิจกรรมเพื่อสังคม สานฝัน ปันให้น้อง 5

สานฝัน ปันให้น้อง 5 ผ่านไปแล้ว สำหรับกิจ...
สานฝัน ปันให้น้อง 5 กิจกรรมเพื่อสังคม

นินจา ท้าดวลจุดโทษ ครั้งที่ 1

บริษัท แพคเกจ-ดีดี 2015 ร่วมสนับสนุน นิน...
นินจา ดวลจุดโทษ 1

นินจาคัพ ครั้งที่ 1

บริษัท แพคเกจ-ดีดี 2015 ร่วมสนับสนุน นิน...
นินจาคัพ ครั้งที่ 1

แจกข้าวสาร 100 ถุง

แจกข้าวสาร 100 ถุง เนื่องในโอกาสครบรอบ 3...
แจกข้าวสาร 100 ถุง กิจกรรมเพื่อสังคม

สานฝัน ปันให้น้อง 4

กิจกรรมเพื่อสังคม สานฝัน ปันให้น้อง ครั้...
กิจกรรมเพื่อสังคม สานฝัน ปันให้น้อง 4-x

แพจเกจดีดี 2015 จำกัด มุ่งมั่นพัฒนาวิถีชีวิตของเยาวชนและชุมชนด้วยความจริงใจ รู้คุณค่า ควบคู่ไปกับการเจริญเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ด้วยการสร้างรอยยิ้มสู่ชุมชนผ่านกิจกรรมที่สร้างสรรค์ สู่ความยั่งยืนต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และมนุษย์

กิจกรรมเพื่อสังคม

Package-DD จะหาเวลาว่างในช่วงที่เหมาะสม พาพนักงานออกจากบริษัทกันแต่เช้า เพื่อพาทุกคนไปร่วมกิจกรรมทำบุญบ้างกิจกรรมเพื่อสังคม  จัดโครงการสำหรับเด็กและผู้ด้อยโอกาสตามมูลนิธิต่าง ๆ เพราะตระหนักดีว่า การอยู่ร่วมกันในสังคม จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีน้ำใจที่ดีต่อกัน จึงจะอยู่กันได้อย่างสันติสุข

ความมีน้ำใจเป็นเรื่องที่ทุกคนทำได้ เสียสละกำลังทรัพย์ กำลังกาย และเวลาให้แก่ผู้เดือดร้อนที่ต้องการพึ่งพาอาศัยเรา โดยเป็นการกระทำที่ไม่หวังผลตอบแทน แพคเกจดีดีเชื่อว่า หากคนในองค์กร ในบริษัทได้เห็นสถานที่จริง สถานการณ์จริง

จะนำพาให้ทุกคนมีจิตใจที่อยากช่วยเหลือ มีน้ำใจเเละความสามัคคีกันเพื่อสร้างสรรให้สังคมดีขึ้น เปรียบได้กับการทำงานจะให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีก็เพราะทุกคนในองค์กร ในบริษัทมีความสามัคคีมีน้ำใจก็เหมือนกับว่าเราสามารถทำงานให้สำเร็จลุล่วงกับหมู่คณะไปได้ด้วยดี