กิจกรรมเพื่อสังคม

ที่ผ่านมาบริษัทฯ อยากให้ทุกคนมาร่วมสร้างสังคมให้น่าอยู่ขึ้น และดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ มุ่งมั่นสนับสนุนการพัฒนาและร่วมกันสร้างสังคมของเราให้น่าอยู่ โดยจัด กิจกรรมเพื่อสังคม ให้ทุนการศึกษา และบริจาคสื่อการเรียนรู้ อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์การกีฬา และอาหารกลางวัน ให้แก่เยาวชน เพื่อให้อนาคตของประเทศได้มีกำลังและเรียนรู้ เพิ่มความสามารถ และเป็นกำลังของชาติต่อไป โดย Package-DD มีกิจกรรมดังต่อไปนี้

นินจา ดวลจุดโทษ 1
นินจา ท้าดวลจุดโทษ ค
บริษัท แพคเกจ-ดีดี 2
Read more.
นินจาคัพ ครั้งที่ 1
นินจาคัพ ครั้งที่ 1
บริษัท แพคเกจ-ดีดี 2
Read more.
แจกข้าวสาร 100 ถุง
แจกข้าวสาร 100 ถุง
แจกข้าวสาร 100 ถุง เ
Read more.
สานฝัน ปันให้น้อง 4-x
สานฝัน ปันให้น้อง 4
สานฝัน ปันให้น้อง คร
Read more.
สานฝัน ปันให้น้อง ครั้งที่ 3 10000 บาท
สานฝัน ปันให้น้อง 3
สานฝัน ปันให้น้อง คร
Read more.
กิจกรรมเพื่อสังคม สร้างศาลาการเปรียญ
บริจาคเงินร่วมสร้างศ
บริจาคเงินทำบุญทอดกฐ
Read more.
สานฝัน ปันให้น้อง 2 กิจกรรม
สานฝัน ปันให้น้อง 2
สานฝัน ปันให้น้อง คร
Read more.
บริจาคเงินสมทบทุนส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติก
บริจาคเงินสมทบทุน
เมื่อวันที่ 7 พค.256
Read more.
กีฬาต่อต้านยาเสพติด
สนับสนุนกีฬาต่อต้านย
บ. แพคเกจ-ดีดี 2015
Read more.
สานฝัน ปันให้น้อง
สานฝัน ปันให้น้อง 1
สานฝัน ปันให้น้อง คร
Read more.

แพจเกจดีดี 2015 จำกัด มุ่งมั่นพัฒนาวิถีชีวิตของเยาวชนและชุมชนด้วยความจริงใจ รู้คุณค่า ควบคู่ไปกับการเจริญเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ด้วยการสร้างรอยยิ้มสู่ชุมชนผ่านกิจกรรมที่สร้างสรรค์ สู่ความยั่งยืนต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และมนุษย์

กิจกรรมเพื่อสังคม Package-dd ชลบุรี